nauka i wsparcie online

nauka i wsparcie online

1.  Język polski  on-line. Terapia logopedyczna on-line –SKYPE . Nauka języka polskiego.

  • Terapia językowa/logopedyczna w języku polskim dzieci mających różnorodne problemy z rozwojem językowym. Terapia metodą krakowską.
  • Nauka języka polskiego dzieci i dorosłych (+ czytanie po polsku).

2.   Programowanie języka polskiego – pisanie programów dla dzieci i dorosłych.

3.  Turnusy terapeutyczne w Polsce:
Intensywna (kilka godzin dziennie), indywidualna terapia językowa/logopedyczna w języku polskim dzieci mających różnorodne problemy z rozwojem językowym. Terapia metodą krakowską.

4. Turnusy językowe w Polsce:Intensywna nauka języka polskiego, nauka czytania po polsku, nauka wykorzystania językowych kompetencji w sytuacji. Wsparcie merytoryczne rodziny. Stworzenie programu nauki języka.Możliwość kursu indywidualnego jedno dziecko  (rodzina) – terapeucilub do czworga dzieci (z jednej rodziny lub kilkorga dzieci z różnych rodzin).

5. Konsultacje dla rodziców

ZASADY PRACY ON-LINE

Zajęcia trwają 60 min. – w tym około 45 minut zajęcia z dzieckiem a około 15 rozmowa/wskazówki dla rodziców.Zajęcia z dorosłymi 60 min.Możliwość wystawienia faktury. W niektórych krajach można ubiegać się o zwrot kosztów terapii w ubezpieczalniach (Niemcy, Francja, Włochy)
CENNIK:Cena ustalana indywidualnie.
Opłata w euro lub złotówkach na konto bankowe.

Szczegółowe informacje:

dwujezycznosc.logopedzi@gmail.com lub

tel.: +48 600 940 264 lub +48 502 328 033