O nas

O nas

Poznaj nasz duet

Małgorzata Śliwa – z wykształcenia magister filologii polskiej na UJ w Krakowie i logopeda (logopedia w AP w Krakowie).

Koordynator turnusów dla rodzin z dziećmi dwujęzycznymi w Polsce – organizuje i prowadzi je od wielu lat dla rodzin polonijnych wraz z dr Elżbietą Ławczys.

Współpracuje z wielickimi przedszkolami, prowadzi grupowe i indywidualne zajęcia rozwijające mowę dzieci.

Terapeuta dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, z opóźnionym rozwojem mowy, zagrożonych dysleksją i dyslektycznych oraz dwujęzycznych.

Pracuje nad rozwojem języka u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dwujęzycznych, udziela wsparcia w pracy z tekstem czytanym i pisanym.

Pracuje nad korektą wad wymowy.

Interesuje się językoznawstwem, kulturą języka, dwujęzycznością.

Mama trojga dzieci.

Lubi literaturę faktu, reportaże, rower, kajak i narty.

Amatorsko śpiewa z przyjaciółmi.

Elżbieta Ławczys – doktor językoznawstwa, logopeda, terapeuta szkoły krakowskiej, nauczyciel języka polskiego jako obcego. Zajmuje się tematem dwujęzyczności i wielojęzyczności.

Ekspert w dziedzinie technik nauczania języka drugiego – m.in. programowania systemu języka i tworzenia dzienniczka wydarzeń. Propaguje metodę symultaniczno-sekwencyjną wczesnej nauki czytania.

Autorka kilkudziesięciu pomocy/książek edukacyjnych do nauki czytania w języku polskim (http://www.wir-wydawnictwo.com/).

Terapeuta, logopeda prowadzący terapie dla dzieci dwujęzycznych; nauczyciel języka polskiego jako obcego.

Opiekun merytoryczny turnusów wakacyjnych dla rodzin z dziećmi dwujęzycznymi, organizowanych corocznie w Polsce.

Autorka poczytnego i popularnego wśród środowisk polonijnych bloga www.dwujezycznosc.blogspot.com.

Szczególne zainteresowanie tematem  dwujęzyczności i dwukulturowości to efekt osobistych doświadczeń z wieloletniego pobytu z rodziną w Austrii i Niemczech. Obecnie mieszka w Polsce. Mama trójki dzieci.